Task force icon

Task force

Task force poster

Một đội đặc nhiệm do bạn làm đội trưởng với nhiệm vụ đột nhập vào xào huyệt của kẻ thù nhằm giải cứu công chúa, người đang bị bắt giữ. Nếu thành công thì bạn sẽ được phong làm vua. Bạn được cấp cho 100 đồng tiền vàng để làm lộ phí, trên đường đi sẽ có những vật phẩm, đồng tiền vàng và cả những kho báu đồng tiền vàng của kẻ thù, hãy thu thập chúng để có thể nâng cấp vũ khí và người đồng hành.


Incoming Searches


Task force hack, Task force android hack, Task force ios hack, Task force cheats, Task force free coins, Task force working guide 2021, Task force generator, Task force free gems, remove ads on Task force, Task force pro mod, Task force unlimited everything


How to use

To use Task force hack, please follow the instructions below carefully:

  • Click the button below to use our free Online App/Game hack tool.

  • Enter Your Username or Email, then click Connect

  • Choose the game resources you want to generate
  • Then, click on the “submit” button
  • Wait for some time while the server processes your request
  • If you see the “Verify Now” button, that means your resources have been generated. All you have to do is complete the simple verification by clicking the “Verify Now” button
  • That’s it, now check your app or game to see the generated resources
More Game Hacks:   Age of Cavemen

Leave a Comment

Your email address will not be published.