Cờ Long Phượng - Long Fang Ji icon

Cờ Long Phượng – Long Fang Ji

Cờ Long Phượng - Long Fang Ji screenshot 1

LUẬT CHƠI CỜ LONG PHƯỢNG – LONG FANG JICờ LONG PHƯỢNG1. Xếp Long PhượngCam luôn đi trước.Cam và Lục tuần tự xếp Long hoặc Phượng vào 1 trong 2 ô trước Kị.Sau khi xếp quân đầu, quân sau chỉ được xếp vào ô còn lại.2. XoayXoay trái hoặc phải (90 độ) 1 quân trên mặt tại ô đang đứng.Vương, Long, Phượng không được xoay.3. Đi và đi xoayĐi 1 quân theo ảnh in trên nó với ô đen là nơi bắt đầu và các ô màu gồm:• Màu đặc thì có thể đi 1 ô theo hướng chỉ định.• Màu không đặc thì có thể đi liên tục nhiều ô theo hướng chỉ định đến khi gặp quân chắn.Sau khi đi có thể kèm xoay tạo nước đi xoay.Đi chồng lên quân mình thì tạo đội, đi lên quân địch thì bắt quân.Vương không thể tạo đội và bị tạo đội.4. Đi đội và đi đội xoayĐi cả đội theo cách đi của quân đỉnh.Sau khi đi đội có thể kèm xoay quân trên mặt tạo nước đi đội xoay.Đi đội không thể đi lên quân mình, đi lên quân địch thì bắt quân.5. Tách và tách xoayTách quân đỉnh đi theo cách đi của nó.Sau khi tách có thể kèm xoay tạo nước tách xoay.Tách không thể đi lên quân mình, đi lên quân địch thì bắt quân.6. ThảThả 1 quân bắt được vào ô trống hay ô có quân mình.Thả có thể tuỳ ý chọn hướng cho quân được thả.7. Hết cờChiếu hết Vương là thắng.Thế Pat (Vương không bị chiếu và không có nước hợp lệ) lúc này cờ hoà.

More Game Hacks:   Love Balls - Draw Lines

Incoming Searches


Cờ Long Phượng – Long Fang Ji hack, Cờ Long Phượng – Long Fang Ji android hack, Cờ Long Phượng – Long Fang Ji ios hack, Cờ Long Phượng – Long Fang Ji cheats, Cờ Long Phượng – Long Fang Ji free coins, Cờ Long Phượng – Long Fang Ji working guide 2021, Cờ Long Phượng – Long Fang Ji generator, Cờ Long Phượng – Long Fang Ji free gems, remove ads on Cờ Long Phượng – Long Fang Ji, Cờ Long Phượng – Long Fang Ji pro mod, Cờ Long Phượng – Long Fang Ji unlimited everything


How to use

To use Cờ Long Phượng – Long Fang Ji hack, please follow the instructions below carefully:

  • Click the button below to use our free Online App/Game hack tool.

  • Enter Your Username or Email, then click Connect

  • Choose the game resources you want to generate
  • Then, click on the “submit” button
  • Wait for some time while the server processes your request
  • If you see the “Verify Now” button, that means your resources have been generated. All you have to do is complete the simple verification by clicking the “Verify Now” button
  • That’s it, now check your app or game to see the generated resources

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *